Coaching bij gedragsproblemen

Bijna alle gedragsproblemen zijn te verhelpen of op z’n minst hanteerbaar te krijgen. Een hond doet niet vervelend om je te sarren. Hij kan ook niet schuldig kijken als hij iets fout heeft gedaan.

Veelal weten honden gewoon niet wat de bedoeling is. Ze hebben het verkeerde aangeleerd of nooit geleerd wat wel de bedoeling is. Het gedrag levert kennelijk iets op, waardoor ze ermee doorgaan. Bij gedragsproblemen kun je denken aan:

 • agressie naar honden en/ of mensen
 • agressie bij de voerbak, bot of speelgoed
 • angst voor mensen, honden, geluiden, vreemde voorwerpen etc.
 • trekken aan de lijn
 • niet alleen kunnen zijn
 • vernielen in huis
 • overmatig blaffen
 • ander gedrag dat je ongewenst vindt
02a Coaching bij gedragsproblemen 400x329

Werkwijze

 1. Informatie verzamelen: vragenlijst
  Om een goed beeld te krijgen van het probleemgedrag wordt een digitale vragenlijst toegestuurd. Dit is ter voorbereiding en bespaart tijd tijdens het huisbezoek.
 2. Eerste huisbezoek
  In een huisbezoek (consult) van 1,5 uur wordt het gedrag van de hond besproken, worden er aanvullende vragen en een diagnose gesteld. Je krijgt direct concrete handvatten hoe met het gedrag aan de slag te gaan. Dit consult kan ook plaatsvinden bij Dierenkliniek Maartensdijk, of op de locatie waar het gedrag zich voordoet.
 3. Plan van aanpak
  Alle informatie uit het consult wordt met een concreet plan van aanpak overzichtelijk op papier gezet en toegestuurd. Met dit plan kan je zelf, stap voor stap, aan de slag.
 4. Tweede huisbezoek
  In onderling overleg plannen we een 2e huisbezoek van 1 uur. Tijdens dit bezoek kijken we naar de voortgang en waar eventuele bijsturing nodig is. Hoe gedrag zich ontwikkelt onder invloed van training/ coaching is immers nooit helemaal te voorspellen.
 5. Nazorg
  Verandering van gedrag kost tijd. Na het 2e huisbezoek biedt BLAFwerk nog een maand kosteloos begeleiding via telefoon en e-mail (max. 1 uur telefonische begeleiding en/ of 4 e-mailcontacten).
 6. Vervolgconsult
  Als er meer praktische begeleiding nodig is dan is het mogelijk een vervolgconsult te plannen. Vervolgconsulten zijn niet verplicht en dus ook niet bij de prijs inbegrepen.